Retningslinier

Retningslinier for bordercollieavl.dk

  • Mulighed for at præsentere sit opdræt/kennel
  • Mulighed for at annoncere aktuelt hvalpekuld samt hvalpe der er på vej
  • Mulighed for at kaste lys over hvilke hanhunde der er til rådighed for avlen i Danmark
  • Mulighed for at annoncere unge og voksne hunde som er til salg

Formål med Bordercollieavl.dk
Formålet med sitet er at gøre markedet for Border Collie mere transparent, objektivt og gennemskueligt bl.a. for nye hvalpekøbere. Målet er også at samle de forskellige interesser for racen under samme tag uden forbehold og interessekonflikter. Alle behøver dermed ikke at have samme mål, ambition og intention med deres opdræt for at være med. Det er således ikke en forening eller klub men en åben og gratis mulighed for upartisk at annoncerer hvalpe, avlshanner og en åben mulighed for alle til at præsenterer og synliggøre deres opdræt uden indblanding fra anden side. Formålet med sitet er også at samle de hanhunde der kan egne sig til avlsmæssigt formål – det bliver således, med tiden, et værktøj for opdrættere til at se hvilke hanhunde der er tilgængelige og egnede til avl i Danmark.
Initiativtager har ingen intentioner om at fremhæve sig selv og egne interesser. Ambitionen er at behandle alle ens og objektivt. Initiativtager skal ikke gøre sig til dommer eller bedrevidende, ønsket er blot at videregive og samle fakta så markedet bliver transparent og overskueligt for alle.

Krav for at være med...
Eneste krav for at være med er at de annoncerede hvalpekuld får FCI (DKK) og/eller ISDS stamtavle samt at de avlsanner som figurerer på bordercollieavl.dk har FCI (DKK) og/eller ISDS stamtavle.

Gratis!!!
Alle funktioner er gratis, da sitet udelukkende er baseret på frivilligt arbejde. Tanken er at eftersom det er gratis og uden anden interesse end racen, at alle kan og vil være med. Sitet er et absolut nonprofit tiltag og der er således ingen økonomiske interesser involveret. Hvis det bliver en succes vil bordercollieavl.dk dog forbeholde sig ret til at indfører små relevante annoncer på sitet som kan finansierer udgifter til sitet og domæne mv.

Når du tilmelder dit opdræt...
Hvert halve år vil vi kigge linkhenvisningerne til opdræt-websites igennem for at se om der er nogle sites som ikke længere er eksisterende. Hvis de stadig er synlige vil linket forblive på bordercollieavl.dk hvis ikke vil vi fjerne linket og oplysningerne fra sitet. Man kan til enhver tid selv afmelde sit opdræt og få oplysningerne fjernet og dette bedes man venligst gøre hvis man ikke længere har intentioner om at opdrætte Border Collier. Afmelding sker ved at sende en besked via kontaktformularen.

Når du tilmelder et hvalpekuld...
Tilmeldte hvalpekuld bliver på sitet i 4 måneder efter oprettelse. Hvis alle hvalpe er afsat, skriv da en mail og kuldet bliver fjernet fra sitet. Du skal have tilmeldt dit opdræt og lavet præsentation af denne, førend du kan benytte hvalpekuld listen.

Når du tilmelder et forventet kuld hvalpe... Hvalpe på vej
Når tæven er parret kan du tilmelde dit forventede hvalpekuld på sitet. Når de er født skal du tilmelde hvalpekuldet på ny med de nye informationer om kuldstørrelse etc. Dette gøres under menupunktet ”hvalpekuld”. Du skal have tilmeldt dit opdræt og lavet præsentation af denne førend du kan benytte forventede hvalpekuld listen.

Når du tilmelder en hanhund som står til rådighed for avl...
Udfyld kontaktformularen med de vedrørende oplysninger om hanhunden og indsend derefter et billede (uden copyright og reklame) til bordercollieavl@beyervendelbo.dk. Hanhunden skal opfylde de gældende krav for at indgå i avlen. Hvis hanhunden af en eller anden grund ikke længere kan indgå i avlen, skriv da venligst en mail og så bliver han fjernet fra sitet. Hvis du har opdræt skal dette tilmeldes og præsenteres, førend du kan benytte dig af denne hanhunde-service.

Når du tilmelder en ung eller voksen hund med henblik på videresalg
Udfyld tilmeldingsformularen under "Hunde" med de nødvendige oplysninger og indsend derefter et billede (uden copyright og reklame) til bordercollieavl@beyervendelbo.dk.

Forbehold for trykfejl og misvisende informationer
Bordercollieavl.dk tager forbehold for trykfejl og misvisende informationer på sitet. Oplysningerne checkes ved mistanke om forkerte oplysninger og fjernes omgående i tilfælde af misbrug af sitets gratis services. Sitet er baseret på folks ærlighed og der er stor tiltro til at alle handler i god tro. Bordercollieavl.dk forbeholder sig ret til enhver tid at ændre eventuelle trykfejl, misvisende formuleringer mv.

Håber i vil støtte op om sitet og tilmelde jer de forskellige services - jo flere der tilmelder sig desto bedre... Vi glæder os til at modtage din/dine tilmeldinger...

Med venlig hilsen

Vivi & Morten Beyer Vendelbo
Bordercollieavl.dk

 

bordercollieavl@beyervendelbo.dk